Senarai Murid

TAHUN 1

1 ARIF

1 AKTIF

1 AMANAH

1 AFDAL

1 ADIL

1 AKRAB

 

TAHUN 2

2 ARIF

2 AKTIF

2 AMANAH

2 AFDAL

2 ADIL

2 AKRAB

 

TAHUN 3

3 ARIF

3 AKTIF

3 AMANAH

3 AFDAL

3 ADIL

3 AKRAB

 

TAHUN 4

4 ARIF

4 AKTIF

4 AMANAH

4 AFDAL

4 ADIL

4 AKRAB

 

TAHUN 5

5 ARIF

5 AKTIF

5 AMANAH

5 AFDAL

5 ADIL

5 AKRAB

 

TAHUN 6

6 ARIF

6 AKTIF

6 AMANAH

6 AFDAL

6 ADIL

6 AKRAB

6 AMAL